Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Starši so prvi učitelji pismenosti svojih otrok

V zadnjih dveh desetletjih je mnogo raziskav razkrilo, kako se otroci učijo jezika in kako postanejo pismeni. Razvoj pismenosti je neprekinjen proces, ki se začne ob rojstvu. Vemo tudi, da so starši prvi učitelji pismenosti svojih otrok. Čeprav si praktično vsi starši želijo, da njihovi otroci postanejo uspešni bralci in so uspešni v šoli, se vsi starši ne počutijo dovolj samozavestni ali ne vedo, kako otroke učiti pismenost oziroma kako biti učitelj pismenosti. Pri tem smo staršem lahko odlična opora knjižnice. 

Z bolj premišljenim vključevanjem dejavnosti, ki so povezane s pripovedovanjem, branjem, poslušanjem, pisanjem, računanjem, v vsakdanje življenje družine lahko starši, stari starši in drugi družinski člani pomagajo izboljševati prvine pismenosti vsem družinskim članom, ne glede na starost. V varnem krogu družine se prvi koraki v svet pismenosti zgodijo na najbolj naraven in igriv način za otoka. Spodbude in zgledi, ki jih starši svojih otrokom podarjamo od rojstva dalje, jih zaznamujejo za vse življenje. Branje, ljubezen do branja in razvoj bralne kulture imajo zelo pomembno vlogo pri otrokovem razvoju, vse pa se začne v družini.

Starši se z otrokom pogovarjajo od rojstva dalje in mu berejo. Učenje pismenosti mlajših otrok temeljijo na tesnem medsebojnem čustvenem stiku. Majhne otroke praviloma zanima vse, le prisluhniti jim je treba. Prvi koraki v svet pismenosti se torej zgodijo na najbolj naraven in igriv način za otoka. Starši lahko izjemno pripomorejo otrokovemu razvoju, če mu omogočijo dostop do knjig. Ne le tistih, ki jih imajo doma, temveč tudi z obiskom knjižnic, kjer si lahko otroci sami izberejo slikanico, ki jim je všeč.

Otroke bi naj starši vključili v knjižnico najkasneje pred vstopom v šolo.

Knjižnice spodbujamo družinski obisk knjižnice že zelo zgodaj, že v predbralnem obdobju. Prizadevamo si, da bi knjiga otroka spremljala od rojstva in vse življenje. Otroke bi naj starši vključili v knjižnico najkasneje pred vstopom v šolo, takšne družinske vsakodnevne interakcije pa vzpostavljajo temelj za kasnejšo pismenost otroka. Splošne knjižnice ponujamo raznovrstne programe spodbujanja branja in bralnih kultur vseh družinskih članov in vabimo vas v našo knjižnico, kjer vam jih bomo z veseljem predstavili.

Koristne dodatne nasvete o spodbujanju družinske pismenosti lahko najdete tudi na spletni strani druzina.pismen.si, ki je namenjena staršem, ki bi se radi naučili, kako otrokom približati pismenost. Na tej strani najdete informacije o tem, zakaj je družinska pismenost pomembna, kdo vse je vključen v spodbujanje družinske pismenosti pri nas, kako jo spodbujati v domačem okolju, kako ravnati v primeru, da ima vaš otrok težave. Na strani pa najdete še vrsto drugih uporabnih in zabavnih gradiv, ki vam bodo v pomoč pri vzgajanju strastnih in vseživljenskih bralcev.