Skip to content Skip to footer

Bralne značke

Bralne značke so namenjene spodbujanju branja in dvigovanju bralne kulture. V naši knjižnici že vrsto let ponujamo štiri bralne značke za različne starostne skupine, v letu 2024 pa kot novost dodajamo še peto, in sicer planinsko bralno značko.

Bralna značka za odrasle
Beremo od praznika do praznika

Bralna značka za odrasle je namenjena spodbujanju branja in dvigovanju bralne kulture. Bralcem ponujamo kakovosten izbor aktualnih in zanimivih del iz pestre zakladnice sodobne slovenske in svetovne književnosti.

Za osvojitev bralne značke je potrebno prebrati tri knjige s priporočilnega seznama in dve po lastnem izboru. Nekatere knjige na priporočilnem seznamu so dostopne tudi v elektronski obliki.

Z bralno značk za odrasle pričnemo vsako leto na kulturni praznik 8. februarja in zaključimo na rojstni dan Franceta Prešerna 3. decembra, zato se bralna značka imenuje Beremo od praznika do praznika.

Planinska bralna značka
Beremo in hodimo v gore

Planinska bralna značka Beremo in hodimo v gore združuje ljubezen do gora in branja (planinske) literature. Zasnovali smo jo skupaj s Planinskim društvom Šmarje pri Jelšah. K sodelovanju vabimo vse generacije, za osvojitev bralne značke je do konca novembra potrebno prebrati 4 knjige iz priporočilnega seznama. V okviru bralne značke bomo pripravili srečanja z avtorji in ogled filma s planinsko tematiko.

Priznanja in nagrade bomo podelili 11. decembra, na mednarodni dan gora. Na ta dan poteka mednarodni festival Alpske konvencije  Brati gore, ki spodbuja alpsko kulturno pestrost ter povezuje ljudi, ki ljubijo gore in literaturo.

Otroške bralne značke prinašajo številne zanimive bralne izzive za otroke različnih starostnih skupin. Bralne značke so odličen način spodbujanja branja med najmlajšimi in razvijanja bralnih navad vse do srednješolskih let.

Za najmlajše in mlade člane naše knjižnice imamo tri bralne začke: 

  • Bralni nahrbtnik za predšolske otroke, stare od 3 do 6 let,
  • Čuk in sova bereta za učence prve in druge triade, stare od  6 do 12 let ter
  • Branje za zabavo namenjeno učencem zadnje triade in srednješolcem, torej mladim od 12 do 18 let.
Bralna značka za predšolske otroke
Bralni nahrbtnik

Pri bralni znački za predšolske otroke posebno pozornost namenjamo spodbujanju zanimanja za  branje v najzgodnejšem obdobju otrokovega razvoja. Raziskave kažejo, da je v tem obdobju razvoj možganov najaktivnejši, zato je vključevanje literature v vsakdanje življenje pomembno za razvoj abstraktnega mišljenja. Družinsko oz. skupno branje krepi vez med starši in otroki, hkrati pa spodbuja otrokovo domišljijo in razvija sposobnost koncentracije.

V predšolsko bralno značko otroka vpišejo starši.

Na prireditvi ob zaključku bralne značke otroci prejmejo knjigo in priznanje za opravljeno bralno značko.

Bralna značka za učence prve in druge triade osnovne šole
Čuk in sova bereta

Bralna značka Čuk in sova bereta je namenjena učencem prve in druge triade, priporočilni seznam je raznolik, vsakemu otroku pa ponuja njemu primerno čtivo, ne glede na njegove bralne sposobnosti. S pomočjo zanimivih knjig se spodbuja razvoj besednega zaklada, krepi bralna spretnost in vzgaja mlade bralce v odgovorne in empatične posameznike.

Na prireditvi ob zaključku bralne značke prejmejo bralke in bralci priznanje in nagrado za opravljeno bralno značko.

Bralna značka za učence zadnje triade osnovne šole ter srednješolce
Branje za zabavo

Bralno značko Branje za zabavo namenjamo mladim od 12. do 18. leta starosti. S poudarkom na raznoliki literaturi jim branje predstavljamo kot vir zabave in osebnega razvoja. Mladim bralcem s pomočjo priporočilnega seznama omogočimo, da spoznajo različne žanre, razmišljajo kritično, razvijajo svoj okus in se soočajo s kompleksnejšimi temami. Branje v tej starosti lahko igra ključno vlogo pri oblikovanju identitete, razvijanju empatije in razumevanju sveta okoli sebe.

Na prireditvi ob zaključku bralne značke prejmejo bralke in bralci priznanje in nagrado za opravljeno bralno značko.