Skip to content Skip to footer

Tedni vseživljenskega učenja

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU)  so najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Nacionalni koordinator Andragoški center Slovenije https://www.acs.si/ ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj meja. TVU uradno poteka sedem dni, sicer pa je termin razširjen na dva meseca. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

Sodelovanje KSPJ v TVU

V TVU kot izvajalec prireditev sodelujemo od leta 2008, od leta 2013 dalje pa tudi kot območni koordinator prireditev TVU. Pod našo koordinacijo vsako leto deluje več kot 60 podizvajalcev, (izobraževalne, kulturne in druge javne ustanove, zavodi, podjetja, društva, samostojni podjetniki …), ki skupaj izvedejo več kot 100 dogodkov. Po številu koordiniranih podizvajalcev in prireditev spadamo med največje območnimi koordinatorji v Sloveniji. Vsi podizvajalci in prireditve so vsako leto zbrani v nacionalnem koledarju prireditev:

V letu 2018 smo gostili Nacionalno odprtje TVU.

Povezave:

Parada učenja

Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (https://tvu25.acs.si/akcije2020/parada-ucenja/) ima v TVU osrednjo vlogo, kajti medtem ko so druga prizorišča TVU razpršena po času in kraju (od mest do podeželja, od učilnic do prireditev na prostem), PU odlikuje zgoščeno enodnevno dogajanje v središčih mestnih in drugih večjih skupnosti. Nagovarja vse ciljne skupine, tj. predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju odraslih, učeče se, medije in najširšo javnost, posebno pozornost pa namenja manj izobraženim in izobraževalno prikrajšanim. 

Naša knjižnica je na na javnem razpisu za izbor izvajalcev uspešna že od leta 2016 naprej. Vsaka PU privabi veliko izvajalcev formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter tudi obiskovalcev, ki se udeležijo različnih delavnic, predstavitev, si ogledajo odrske nastope … Na PU smo doslej, med drugimi, gostili tudi Dejana Zavca, Adija Smolarja, Roka Trkaja in dr. Igorja Saksido, Boštjana Gorenca Pižamo, Andreja Rozmana Rozo, Matjaža Pikala, Žigo X. Gombača, Vinka Möderndorferja, dr. Karla Gržana … 

Izvedbo TVU in PU sofinancira sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ).