Skip to content Skip to footer

Kino cenik

Cenik vstopnicCENA
1. CENA 2D
Za odrasle4,50€
Za otroke, dijake, študente in upokojence4,00€
2. CENA 3D
Za odrasle5,50€
Za otroke, dijake, študente in upokojence5,00€
3. KINO BONI
Kino bon 2D4,00€
Premieram in daljšim filmom cene oblikujemo sproti in so zapisane pod opisom posameznega filma.*
Pridržujemo si pravico do nenapovedane spremembe programa. **
Cenik je bil sprejet na seji Sveta zavoda dne 27. 12. 2022 in stopi v veljavo s 1. 1. 2023.