Skip to content Skip to footer

Projekti

Bralna značka za odrasle
Beremo od praznika do praznika

Bralna značka za odrasle je namenjena spodbujanju branja in dvigovanju bralne kulture. Bralcem ponujamo kakovosten izbor aktualnih in zanimivih del iz pestre zakladnice sodobne slovenske in svetovne književnosti.

Za osvojitev bralne značke je potrebno prebrati tri knjige s priporočilnega seznama in dve po lastnem izboru. Nekatere knjige na priporočilnem seznamu so dostopne tudi v elektronski obliki.

Z bralno značk za odrasle pričnemo vsako leto na kulturni praznik 8. februarja in zaključimo na rojstni dan Franceta Prešerna 3. decembra, zato se bralna značka imenuje Beremo od praznika do praznika.

Bralna značka za učence prve in druge triade osnovne šole
Čuk in sova bereta

Bralna značka je namenjena osnovnošolskim učencem od prvega do vključno šestega razreda. S projektom bralne značke spodbujamo zanimanje za branje in izboljšujemo bralne navade pri osnovnošolcih.

V naši knjižnici pripravljamo priporočilni seznam knjig, ki veljajo za kakovostno mladinsko literaturo. Za sodelovanje v bralni znački bralke in bralci izberejo dve knjigi s priporočilnega seznama in dve po lastnem izboru, seznam prebranih knjig pa oddajo v naši knjižnici.

Na prireditvi ob zaključku bralne značke prejmejo bralke in bralci priznanje in nagrado za opravljeno bralno značko.

Bralna značka za učence zadnje triade osnovne šole ter srednješolce
Branje za zabavo

Bralna značka Branje za zabavo je namenjena učencem od 7. razreda dalje in srednješolcem. S projektom bralne značke spodbujamo zanimanje za branje in dvigujemo bralno kulturo pri starejših osnovnošolcih in dijakih.

V naši knjižnici pripravljamo priporočilni seznam knjig, ki veljajo za kakovostno mladinsko literaturo. Za sodelovanje v bralni znački bralke in bralci izberejo dve knjigi s priporočilnega seznama in dve po lastnem izboru, seznam prebranih knjig pa oddajo v naši knjižnici.

Na prireditvi ob zaključku bralne značke prejmejo bralke in bralci priznanje in nagrado za opravljeno bralno značko.

Bralna značka za predšolske otroke
Bralni nahrbtnik

Bralna značka Bralni nahrbtnik je namenjena predšolskim otrokom. S projektom želimo spodbuditi družinsko branje in obiskovanje knjižnice – v predšolsko bralno značko otroka vpišejo starši.

V naši knjižnici pripravljamo priporočilni seznam knjig, ki veljajo za kakovostno predšolsko literaturo. Za sodelovanje v bralni znački bralke in bralci izberejo tri knjigi s priporočilnega seznama in dve po lastnem izboru, seznam prebranih knjig pa oddajo v naši knjižnici.

Na prireditvi ob zaključku bralne značke otroci prejmejo knjigo in priznanje za opravljeno bralno značko.

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, s katerim skušamo osnovnošolce motivirati za branje kakovostnega mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošne knjižnice. projekt s eje začel izvajati v šolskem letu 2006/2007. Vsako leto Javna agencija za knjigo RS izbere mladinski roman, ki ga podari vsem sedmošolcem. V okviru projekta sedmošolci obiščejo najbližjo splošno knjižnico, spoznajo njeno ureditev in raznolikost gradiva in dejavnosti, ki jo le-ta ponuja. Prav tako jim predstavimo knjigo, ki je bila izbrana in s tem tudi pomen branja.

Erasmus+

V sklopu Erasmus+ projektov izvajamo 2 projekta.

  • Varuhi dediščine je akronim projekta Približajmo dediščino učečim se odraslim, s katerim s pomočjo partnerjev iz tujine iščemo poti in načine, da vsebine, ki jih ponuja naš zavod, približamo čim večjemu številu učečih se odraslih, da bodo lahko tudi sami širili zavest o pomembnosti dediščine okolja, iz katerega prihajajo, in tako (p)ostali varuhi dediščine.
  • Zgodbe lepšajo življenje je akronim projekta Pomen legend in ljudskih pravljic pri socialni reaktivaciji učečih se odraslih in premagovanju posledic Covid-19. V projektnem partnerstvu poleg Knjižnice Šmarje pri Jelšah, ki je koordinatorica projekta, sodelujeta še knjižnici iz Litve in Češke: Ignalina District Municipality Public Library in City Library, Prachatice. V sklopu projekta bomo izvedli 5 mednarodnih učnih aktivnosti, ki bodo namenjene zaposlenim v Knjižnici Šmarje pri Jelšah in učečim se odraslim. Cilj dve leti trajajočega projekta je s pomočjo partnerjev doseči, da učeči se odrasli (UTŽO) in zaposleni osvojijo različne tehnike pripovedovanja zgodb, ter da se učeči se odrasli in zaposleni usposobijo za uporabo digitalnih orodij.
LAS

Dobimo se na igrišču je akronim projekta, ki ga je Občina Kozje uspešno prijavila na 3. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014–2020 sofinancirane iz sklada EKSRP. V projektu smo sodelovali kot partner, izvedli smo 10 izobraževalnih delavnic in prevzeli skrb za knjigobežnice. Projekt se je izvedel v letu 2021. Vrednost našega dela projekta je znašala 2.723,60 eur. Za prijavo in izvedbo projekta je bila odgovorna Jana Turk Šulc.

Mega kviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije. Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti.