Skip to content Skip to footer

Včlanite se v našo knjižnico.
Hitro in enostavno.

Da postanete član naše knjižnice, izpolniti vpisni karton in podpisati izjavo, s katero potrdite, da ste seznanjeni s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Šmarje pri Jelšah. Vaši osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. Člani knjižnice plačajo članarino, ki je navedena v ceniku. Vpis lahko opravite tudi preko spleta s klikom na gumb “Spletni vpis” oziroma tukaj.

Brezplačna članarina velja za predšolske otroke in mlade do 18. leta starosti ter brezposelne osebe ob predložitivi potrdila Zavoda za zaposlovanje.

Študentje, zaposleni in upokojenci plačajo članarino v skladu s cenikom.

Ob vpisu prejme član izkaznico, ki velja tudi v vseh enotah Knjižnice Šmarje in je neprenosljiva. V primeru, da izkaznico izgubite, si naročite novo. Ob vpisu je izkaznica brezplačna, nova se plača v skladu s cenikom.

Člani knjižnice so dolžni paziti, da knjižničnega gradiva ne poškodujejo, umažejo ali izgubijo (glej 9. člen pravilnika).

Knjižnica je tudi prostor za branje in učenje, zato v njej ni dovoljeno povzročanje hrupa, glasno govorjenje, uporaba mobilnih telefonov, prinašanje ter uživanje hrane.

Uporaba računalnikov je brezplačna. Član predloži knjižničarki člansko izkaznico in član se evidentira za uporabo računalnika, ki je omejena na največ pol ure.  En računalnik je namenjen za tiskanje in hitre preglede. Osebje knjižnice ste dolžni opozoriti na morebitne strojne in programske nepravilnosti na računalniku, sicer boste materialno odgovarjali za okvare, ki jih boste opazili v času vaše uporabe. Podrobnosti boste našli v pravilniku.