Skip to content Skip to footer

Osrednja in krajevne knjižnice

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je osrednja splošna javna knjižnica. V mreži delujejo še enote Knjižnica Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje ter izposojevališče Lesično. Vrata osrednje knjižnice v Šmarju pri Jelšah in vseh enotah so odprta za vse ljudi.

Nudimo vam raznovrstno gradivo za izobraževanje, sprostitev ter vrsto informacij na enem mestu. V primeru, da iskanega gradiva nimamo, vam ga lahko preko medknjižnične izposoje naročimo iz katerekoli slovenske knjižnice, kjer je to gradivo na voljo.

Zanimivosti

5 knjižničnih enot

6500+ članov

130000+ enot knjižnične zbirke

1250 dogodkov na leto

eBooks

Audiobooks

Videos

Music

Magazines

Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je osrednja knjižnica z več kot 4.900 člani, ki ima poleg knjižnične tudi pomembno kulturno in družbeno funkcijo v skupnosti. S svojimi dejavnostmi združuje ljudi vseh generacij, spodbuja vseživljenjsko učenje, podpira ustvarjalnost in kulturno izražanje. Knjižnični fond obsega približno 80.000 enot gradiva.

Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg  20
3240 Šmarje pri Jelšah

Davčna št.: 61028797  (nismo davčni zavezanci)
Matična št.: 1803794
TRR: 01324-6000000105 (UJP Žalec)

E-naslov: izposoja@kspj.si

Facebook: https://www.facebook.com/knjiznicasmarje

Izposoja knjižničnega gradiva: 03 81 71 554, 03 81 71 556

Nabava in obdelava knjižničnega gradiva 03 81 71 553

Prireditve 03 81 71 562, 031 617 444

Tehnični koordinator 040 414 322

Računovodstvo 03 81 71 552

ponedeljek: 10.00-18.00
torek: 07.00-15.00
sreda, petek: 8.00-18.00
četrtek: 07.00-15.00
petek: 8.00-18.00
sobota: 7.30-12.30

ponedeljek: 10.00-18.00
torek: 07.00-15.00
sreda: 8.00-15.00
četrtek: 07.00-15.00
petek: 8.00-18.00

Knjižnica Podčetrtek

Knjižnica Podčetrtek je krajevna knjižnica z več kot 650 člani. Knjižnični fond v knjižnici je 14.500 enot gradiva. Gradivo, ki ga knjižnica nima, si je mogoče izposoditi preko medoddelčne izposoje iz Knjižnice Šmarje pri Jelšah ali preko medknjižnične izposoje iz drugih slovenskih knjižnic. V knjižnici je za uporabnike na voljo računalnik z dostopom do interneta. Dogodki v knjižnici obsegajo pravljične ure, ustvarjalne delavnice, potopisna predavanja, lutkovne predstave. V knjižnici potekajo bralne značke za otroke, mladino in odrasle.

Knjižnica Podčetrtek
Trška cesta 62
3254 Podčetrtek

E-naslov: podcetrtek@kspj.si

Facebook: https://www.facebook.com/knjiznicapodcetrtek/

Telefon: 03 810 90 50

ponedeljek: 12.00-17.00
torek: 10.00-15.00
sreda: 10.00-15.00
četrtek: 13.00-18.00

ponedeljek: 12.00-17.00
sreda: 10.00-15.00

Knjižnica Kozje in izposojevališče Lesično

Knjižnica Kozje je krajevna knjižnica z več kot 500 člani. Knjižnični fond obsega več kot 15.000 enot gradiva. Gradivo, ki ga knjižnica nima, si je mogoče izposoditi preko medoddelčne izposoje iz Knjižnice Šmarje pri Jelšah ali preko medknjižnične izposoje iz drugih slovenskih knjižnic. V knjižnici je za uporabnike na voljo računalnik z dostopom do interneta. Dogodki v knjižnici obsegajo pogovorne večere, pravljične ure, ustvarjalne delavnice in Univerza za tretje življenjsko obdobje. V knjižnici potekajo bralne značke za otroke, mladino in odrasle.

Poleg Knjižnice Kozje je v občini tudi izposojevališče v Lesičnem.

Knjižnica Kozje
Kozje 150
3260 Kozje

E-naslov: kozje@kspj.si

Facebook: https://www.facebook.com/knjiznicakozje/

Kozje: 03 580 14 62

Lesično: 03 809 50 03

torek: 13.00-18.00
sreda: 10.00-15.00
četrtek: 10.00-14.00
petek: 13.00-18.00

LESIČNO
ponedeljek:
9.00-11.00

torek: 13.00-18.00
četrtek: 10.00-14.00
petek: 13.00-18.00

LESIČNO
ponedeljek:
9.00-11.00

Knjižnica Bistrica ob Sotli

Knjižnica Bistrica ob Sotli je krajevna knjižnica s približno 280 člani. Knjižnični fond obsega več kot 11.200 enot gradiva. Gradivo, ki ga knjižnica nima, si je mogoče izposoditi preko medoddelčne izposoje iz Knjižnice Šmarje pri Jelšah ali preko medknjižnične izposoje iz drugih slovenskih knjižnic. V knjižnici je za uporabnike na voljo računalnik z dostopom do interneta. Dogodki v knjižnici obsegajo pogovorne večere, pravljične ure, ustvarjalne delavnice in Univerza za tretje življenjsko obdobje. V knjižnici potekajo bralne značke za otroke, mladino in odrasle.

Enota Knjižnica Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli 9
3256 Bistrica ob Sotli

E-naslov: bos@kspj.si

Facebook: https://www.facebook.com/knjiznicabistricaobsotli/

Telefon: 05 99 35 697

sreda: 10.00-16.00
petek: 13.00-18.00

sreda: 10.00-15.00
petek: 13.00-18.00

Lokacije enot

Naroči se na novice

In bodi obveščen o najnovejših novicah in dogodkih