Skip to content Skip to footer

O zavodu

Knjižnična Šmarje pri Jelšah je osrednji kulturni center na območju Obsotelja in Kozjanskega, saj pod svojo streho združuje vrsto različnih kulturnih dejavnosti: knjižničarstvo, gledališče, kino, glasbeno dejavnost, likovno-razstavno dejavnost, univerzo za tretje življenjsko obdobje, kulturne dejavnosti za otroke in mladino.

V knjižnici se odvijajo literarni večeri, predstavitve knjig, potopisna predavanja, srečanja z ustvarjalci na področju literarne, likovne, glasbene in drugih kulturnih dejavnosti, študijski krožki, koncerti različnih glasbenih zvrsti (resne glasbe, zborovske glasbe, glasbe v izvedbi pihalnih godb in orkestrov, zabavne in narodno-zabavne glasbe, gostujočih ansamblov, itd.)

Zgodovina

Zaposleni

Cenik najema dvoran

Poslanstvo zavoda

Branje

Hranimo in posredujemo kakovostno knjižnično gradivo.

Širjenje kulture

Nudimo široko paleto kulturnih vsebin za osebnostno rast.

Kulturna dediščina

V domoznanski zbirki in Muzeju baroka hranimo lokalno zgodovino.

Izobraževanje

Izvajamo raznolike oblike vseživljenjskega učenja.

Tretji prostor

Nudimo vsebine za kvalitetno preživljanje prostega časa.

Zaposleni

dr. Marko Samec
direktor
03 81 71 562
marko@kspj.si

Borut Bevc
tehnični koordinator
040 414 322
borut@kspj.si

Irena Černelč
bibliotekarka
05 99 35 697
irena@kspj.si

Natalija Čokl Šoštarič
bibliotekarka
03 81 71 554
natalija@kspj.si

Andreja Ferlič
knjižničarka
03 580 14 62
andreja@kspj.si

Jasmina Glibe
računovodkinja
03 81 71 552
jasmina@kspj.si

Mojca Grejan
čistilka
03 81 71 554
mojca@kspj.si

Žiga Lah Koštomaj
informatik
041 955 242
ziga@kspj.si

Vlasta Kramperšek Šuc
koordinatorka kult. programov
031 575 056
vlasta@kspj.si

Polona Pezelj
bibliotekarka
03 81 71 553
polona@kspj.si

Katarina Stojan
knjižničarka
03 81 71 554
katarina@kspj.si

Roman Turk
knjižničar
03 81 71 553
roman@kspj.si

Jana Turk Šulc
organizatorka kult. prireditev
031 617 444
jana@kspj.si

Mateja Žagar
bibliotekarka
03 81 71 553
mateja@kspj.si

Urška Pevec
koordinatorica programa
041 584 995
urska@kspj.si

Splošne informacije in cenik

Kulturni dom Šmarje pri Jelšah deluje kot enota JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Cenik uporabe prostorov, opreme, storitev in inventarja je na voljo tukaj.

Naročilnica za uporabo prostorov, opreme, storitev in inventarja je na voljo tukaj.

Za informacije o tehnični opremljenosti dvoran se obrnite na kontakt: Borut Bevc, tehnični koordinator, 040 414 322.

Zgornja dvorana (kliknite spodaj za več informacij)

Spodnja dvorana

Naroči se na novice

In bodi obveščen o najnovejših novicah in dogodkih

Naroči se na novice

In bodi obveščen o najnovejših novicah in dogodkih

Kje se nahajamo

Pišite nam

Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 20
3240 Šmarje pri Jelšah
03 81 71 554

Telefonska številka:
03 81 71 554

Izposoja, rezervacije, podaljševanje gradiva:
izposoja@kspj.si

Splošne zadeve:
info@kspj.si

Vabljeni
na več kot 300 dogodkov, ki jih organiziramo vsako leto.
Vabljeni
na več kot 300 dogodkov, ki jih organiziramo vsako leto.

Zgodovina

Ko so za občinski praznik nekdanje občine Šmarje pri Jelšah septembra 1976 položili temeljni kamen za nov kulturni dom v Šmarju pri Jelšah, so bile priprave na gradnjo še v teku. Vendar je zagnanost gradbenega odbora, ki ga je vodil g. Karel Andrenšek, znani šmarski veterinar in v tistem času predsednik Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah, vodila k velikemu cilju – imeti sodoben in funkcionalen kulturni dom. To jim je v dobrih dveh letih, od položitve temeljnega kamna, tudi uspelo. Za državni praznik Jugoslavije, 29. novembra 1978, je Šmarje dobilo prostore za kulturno ustvarjalnost, kakršnih daleč naokoli ni imel nihče. Kulturni dom, zgrajen po načrtih arhitekta Janeza Anderluha, sina znanih šmarskih kulturnih ustvarjalcev Amalije in Avgusta, ki je bil v 50-ih letih 20. stoletja tudi šmarski župan, je takrat zasijal v vsej svoji veličini in dal kraju svojstven pečat.

Poleg Karla Andrenška je bil v gradbenem odboru tudi tajnik KS g. Ivan Kidrič in vodja financ g. Ivan Pečnak. Izjemno pomembno je bilo tudi sodelovanje s takratno občinsko in kulturno skupnostjo, ki jo je vodil g. Franc Drobne, in Občino Šmarje pri Jelšah, ki sta jo vodila predsednik skupščine občine g. Darko Bizjak in predsednik izvršnega sveta g. Franc Mlakar.

Šmarsko kulturno društvo Anton Aškerc je tako dobilo nove pogoje za delo, ki so jih naslednji dan po otvoritvi upravičili z uprizoritvijo drame Bratka Krefta Celjski grofje v režiji g. Jožeta Jakoša. Ta uprizoritev, ki je doživela izjemne uspehe, pa je dala zagon mladim gledališkim ustvarjalcem ter drugim kulturnim skupinam za aktivno delo na področju kulture.

Takoj po izgradnji doma je bil iz stare kinodvorane preseljen tudi kino, ki je zlasti v 80-ih letih prejšnjega stoletja izjemno uspešno deloval pod vodstvom g. Cacija Cerjaka. Leta 1981 so v kulturnem domu začeli organizirati tudi gledališki abonma, ki deluje še danes. Od takrat je šmarski kulturni dom gostil izjemne kulturne ustvarjalce, in sicer dramske igralce, glasbenike, likovnike, literate, in je tako oblikoval kulturno podobo kraja in občine. Uspešno podobo kulturnega poslanstva pa sta dajala tudi Knjižnica in Radio Šmarje pri Jelšah, ki sta v domu dobila svoje prostore.

S kulturnim domom je do leta 2003 upravljala Krajevna skupnost Šmarje pri Jelšah, od tega leta dalje pa z njim upravlja JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah.

REKONSTRUKCIJA KULTURNEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2013

Z deli na projektu »Rekonstrukcija Kulturnega doma v Šmarju pri Jelšah« je Občina Šmarje pri Jelšah začela sredi maja 2013 in jih zaključila do konca meseca novembra. To je ena izmed največjih investicij Občine Šmarje pri Jelšah v zadnjih letih.

Kulturni dom v Šmarju pri Jelšah je bil zgrajen leta 1978. V objektu je dvorana s 300 sedeži in večnamenski prostor – mala dvorana s 120 sedeži, nekoč pa so bili v njem tudi prostori, ki sta jih uporabljali KS in Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Skupne notranje površine v objektu merijo 3.000 m2. Po več kot 30-letni intenzivni uporabi je bil del objekta potreben temeljite obnove. Sodobno izvajanje številnih dejavnosti kulturnega doma je bilo ovirano zaradi iztrošene opreme in odrske tehnike, zastarele scenske tehnike, neprimernega dostopa v zaodrje, slabe akustike … Prihajalo je do velikih toplotnih izgub, prav tako pa v objektu ni bilo klimatizacije. Izhoda iz dvorane nista ustrezala zahtevam požarne varnosti, na kar je požarni inšpektor večkrat opozarjal.

V rekonstrukcijo – prenovo je bilo zajetih skupno 553 m2 obstoječih prostorov, dozidanih pa 220 m2.

Načrtovana vrednost investicije, ki jo je občina uvrstila v Načrt razvojnih programov od leta 2012 do 2016, je znašala 1.682.000 eurov. Investicija je bila finančno zaključena v letu 2014. Končna vrednost investicije je znašala 1.430.000 eurov, kar je 252.000 eurov manj od ocenjene vrednosti. Za izvedbo investicije so pridobili nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 822.822 eurov.

Lahko rečemo, da je Občina Šmarje pri Jelšah v celoti dosegla cilj investicije, to je posodobitev obstoječih prostorov in zagotovitev boljših pogojev za izvajanje kulture v naši občini. Upravljavec kulturnega doma je Knjižnica Šmarje pri Jelšah, ki poleg knjižnične dejavnosti izvaja tudi dejavnosti kulturnega doma, postala pa bo tudi upravljavec novozgrajenega Muzeja baroka.