Skip to content Skip to footer

Statistika knjižnice Šmarje pri Jelšah za leto 2020

V Sloveniji je v letu 2019 delovalo 58 splošnih knjižnic, ki so imele skupaj 273 krajevnih knjižnic oz. enot in 13 bibliobusov. Statistične podatke o delovanju slovenskih splošnih knjižnic zbira Oddelek za raziskave v okviru Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK). Podatke prispevajo vse splošne knjižnice s pomočjo vmesnika BibSiSt Online. Oddelek za raziskave v NUK podatke v tekočem letu obdela in jih objavi na spletni strani NUK – BibSiSt, pa tudi v obliki publikacije Slovenske knjižnice v številkah.

Interaktiven ogled podrobne statistike knjižnice Šmarje pri Jelšah je na voljo tukaj. V stolpcu “Seznam knjižnic” izberete Knjižnico Šmarje pri Jelšah, v stolpcu “Statistika” izberete željeno kategorijo in kazalce. S klikom na gumb “Prikaže podatke” se vam v obliki stolpcev generira statistika.

Prirast gradiva in članov

Nakup knjižnega gradiva predstavlja nakup knjig, revij, neknjižnega gradiva (DVD, CD, e-knjige). V letu 2020 je bilo kupljenega gradiva v vrednosti 74.411,19 eur, od tega 62.701,55 eur za knjižno gradivo, 11.709,64 eur za revije, DVD-je ter elektronske vire.

Tabela 1: Prirast gradiva v letu 2020

KNJIŽNICAPrirast 2018Prirast 2019Prirast 2020Stanje 2018Stanje 2019Stanje 2020
Bistrica ob Sotli37036040010.47010.79911.194
Kozje48552554014.42514.85515.387
Lesično2020205.5135.5055.523
Podčetrtek47058556513.11513.96514.512
Šmarje2.5552.5772.51383.76284.26378.443
SKUPAJ4.1004.0674.038127.628129.387125.059

Knjižne novosti naše knjižnice najdete na povezavi spodaj:

leto 2020 

Tabela 2: Članstvo v letih 2018, 2019 in 2020

Knjižnica20182019Prirast 20202020
Šmarje pri Jelšah4.8744.937774.935
Bistrica ob Sotli26127914278
Kozje54856213561
Lesično9496096
Podčetrtek64965919657
SKUPAJ6.4266.5331236.527

Stanje predstavlja število aktivnih članov v določenem letu.

Zanimivosti

0
knjižničnih enot
0
članov
0
enot knjižnične zbirke
0
dogodkov na leto