Skip to content Skip to footer

Študijski krožki

V Sloveniji imajo študijski krožki več kot 25 letno tradicijo, so pomembna oblika sodelovalnega učenja, ki nastaj iz potreb ljudi in lokalnih skupnosti. So brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi z akcijo. 5-12 ljudi se vsaj petkrat sreča, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca. ŠK vodi za vodenje posebej usposobljen mentor, ki je opravil izobraževanje za mentorje ŠK na Andragoškem centru Slovenije.

ŠK spodbujajo različne skupine odraslih k učenju, spodbujajo njihov osebni razvoj, prispevajo k razvoju lokalnih okolij, z njihovo pomočjo se ohranjata naravna in kulturna dediščina ter tradicija kraja.

Študijski krožki v naši knjižnici

Študijske krožke (ŠK) v naši knjižnici izvajamo od leta 2008 naprej, ko sta pričela z delom dva bralna študijska krožka, ki brez prekinitev delujeta še danes: ŠK Beremo z Manco Košir in Bralne urice v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Izvaja jih 5 usposobljenih mentoric. Vsako leto izvedemo približno 10 tematsko različnih ŠK. V ŠK vključujemo tudi različne ranljive skupine (gibalno ovirane, slabovidne, naglušne, odrasle z motnjami v telesnem in duševnem razvoju). 

V maju 2015 smo gostili 13. Karavano študijskih krožkov, nacionalno srečanje, ki je privabila v Šmarje preko 250 udeležencev, mentorjev in članov študijskih krožkov iz vse Slovenije. 

Več o ŠK: https://sk.acs.si/  

Oglejte si video vsebine študijskih krožkov

Študijski krožki na našem YouTube kanalu

Izvedbo študijskih krožkov sofinancira sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ).