Skip to content Skip to footer

Vseživljenjsko učenje

Vseživljenjsko učenje poteka v različnih učnih okoliščinah, od rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca življenja, s ciljem, da se izboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti. Z vseživljenjskim učenjem pridobivamo tudi interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge osebnostne lastnosti. 

Pri pripravi in izvajanju programov s področja vseživljenjskega učenja je pomembno načelo dostopnosti izobraževanja vsem, tudi in predvsem tistim, ki so socialno šibkejši, zato se trudimo preko prijav na različne javne razpise pridobiti sofinanciranja iz nacionalnih in evropskih sredstev, hkrati pa  izobraževanje približamo občanom tudi tako, da ga izvajamo v vseh naših enotah, v različne oblike vseživljenjskega učenja pa vključujemo vse generacije in dajemo poudarek medgeneracijskemu  sodelovanju.

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Študijski krožki

Tedni vseživljenjskega učenja