Skip to content Skip to footer

Univerza za tretje življensko obdobje

Vam je upokojitev prinesla več prostih trenutkov in želite uresničiti želje in interese, za katere doslej niste imeli časa?

Želite del svoje energije nameniti umski in telesni aktivnosti ter preživeti delček časa ustvarjalno v kulturnem in prijetnem druženju?

Potem vas vabimo, da se pridružite Univerzi za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) v knjižnicah Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli in Kozje!

Začetki naših UTŽO

  • Univerzo za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) smo v naši knjižnici ustanovili 20. novembra 2009 – na dan slovenskih splošnih knjižnic.
  • Ob slovenskem kulturnem prazniku leta 2011 smo ustanovili UTŽO tudi v enoti naše knjižnice v Kozjem, z oktobrom 2019 pa tudi v enoti knjižnice Bistrica ob Sotli.

Namen

Namen šmarske in vseh ostalih univerz po Sloveniji je izobraževanje za osebnostno rast in organiziranje kvalitetnejšega preživljanja prostega časa. Naši člani se srečujejo enkrat tedensko na različnih tematskih predavanjih in delavnicah. Svoje znanje pa poglabljajo v številnih krožkih in tečajih …

Z VPISOM V ENO IZMED NAŠIH UTŽO LAHKO BREZPLAČNO OBISKUJETE DOGODKE V VSEH NAŠIH UTŽO

UTŽO Šmarje pri Jelšah

Šmarska UTŽO je bila ustanovljena na Dan splošnih knjižnic 20. novembra 2009. Takrat je štela 17 članov, do konca prvega prvega študijskega leta jih je bilo že 75. In potem iz leta v leto več.  

Člani se vpisujejo vsako leto posebej, vpis je možen skozi vse leto. Člani s predlogi sodelujejo pri oblikovanju programa, nekateri med njimi se tudi aktivno vključujejo v delo UTŽO (kot predavatelji, mentorji, animatorji). Večina članov prihaja iz občine Šmarje pri Jelšah, nekaj pa tudi iz sosednjih občin (Rogaška Slatina, Podčetrtek, Šentjur, Celje, Rogatec …), več  je žensk, kot moških, čeprav se zadnja leta tudi njihovo število povečuje. Izobraževanja potekajo v prostorih knjižnice – kulturnega doma, v delo pa vključujemo tudi strokovne ekskurzije.

Tradicionalno je prvo srečanje tretji torek v septembru, zaključek študijskega leta pa drugi torek v juniju. Vmes pa potekajo številna predavanja, študijski krožki, ekskurzije in druge dejavnosti.

Jana Turk Šulc
organizatorka kult. prireditev V

Telefon: 03 81 71 562 / 031 627 444
E-pošta: jana@kspj.si;

Naša UTŽO je članica Mreže Slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje.

logo@2
KozjeUtzo

UTŽO Kozje

Kmalu po začetku delovanja UTŽO v Šmarju pri Jelšah je strani starejših občanov Kozjega prišla pobuda po ustanovitvi UTŽO v Kozjem, kajti Šmarje jim je preveč oddaljeno. Pobudi smo prisluhnili in ob kulturnem prazniku leta 2012 izvedli uvodno srečanje kozjanske UTŽO. Vse od takrat naprej omogočamo starejšim druženje in pridobivanje novega znanja blizu doma. Člani se zbirajo na četrtkovih srečanjih in občasnih ekskurzijah. 

Andreja Ferlič

Telefon: 041 726 489
E-pošta: andreja@kspj.si;

UTŽO Bistrica ob Sotli

UTŽO Bistrica ob Sotli je naša najmlajša UTŽO, ustanovljena oktobra 2019. Njen namen je enak namenu ostalih po Sloveniji: izobraževati za osebnostno rast in organizirati kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Člani se praviloma srečujejo ob petkih na različnih tematskih predavanjih in delavnicah.

Irena Černelč

Telefon: 040 454 653
E-pošta: irena@kspj.si;

»Veliko nam pomeni, da naša UTŽO deluje v okviru in uživa vso podporo šmarske knjižnice. Res dajemo poudarek predvsem druženju in znanju, ki pride s spremljajočo radovednostjo. Ni opaziti ne gmotnih ne socialnih ne izobrazbenih razlik med nami. Kariere nas seveda ne zanimajo več. Videti bi nas morali, kako sodelujemo in se veselimo skupaj z vrstniki ob njihovem nastopu ali uspehu. Med nami ni zavisti, podpore in spodbude pa je deležen prav vsak. In ko koga ni več med nami, čutimo to kot skupno izgubo.«

– Pavel Kristan, član UTŽO

Univerze za tretje življenjsko obdobje se združujemo v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. V Sloveniji deluje 47 univerz za tretje življenjsko obdobje. Te sežejo tudi v manjše kraje in tako bistveno zmanjšujejo neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja. Naše geslo se glasi:

Naše geslo se glasi

ČLOVEK ŽIVI, DOKLER SE UČI!

Kontaktna oseba - UTŽO

Jana Turk Šulc
organizatorka kult. prireditev V

Telefon: 03 81 71 562 / 031 627 444
E-pošta: jana@kspj.si;

UTŽO omogočajo