Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Teden splošnih knjižnic

Med 20. in 24. novembrom 2023 v knjižnicah po vsej Sloveniji praznujemo teden splošnih knjižnic. V teh dneh se bodo zvrstili različni  dogodki, s katerimi knjižničarji sporočamo uporabnikom, da jim knjižnice z opravljanjem svojega poslanstva ponujajo ključ do širokih obzorij. 

Knjižnična dejavnost je v Sloveniji v različnih oblikah in pojavnostih namenjena vsem prebivalcem in knjižnice so z zelo razvejano knjižnično mrežo najbolj dostopne kulturne ustanove v slovenskem prostoru. Osnovno poslanstvo knjižnice je spodbujanje bralne kulture in bralne pismenosti, izobraževanje ter raziskovanje in varovanje kulturne dediščine za lokalna okolja. Splošne knjižnice so v pomoč vsem članom družbe, da razvijajo lastne sposobnosti pri branju, pismenosti, ustvarjalnosti, uporabi sodobnih tehnologij, iskanju informacij in virov v strokovni literaturi, učenju in pridobivanju znanja, spoznavajo različne avtorje in leposlovna dela ter pridobivajo dodatna znanja o aktualnih temah v družbi.

Knjižničarji skozi vse leto, še posebej pa v tednu splošnih knjižnic, z različnimi dogodki v prostorih knjižnic in izven njihovih zidov izpostavljajo različne knjižnične storitve in teme, ki so pomemben del strategije razvoja splošnih knjižnic in nepogrešljive za odprto in odgovorno družbo ter omogočajo  prebivalcem dostop do širokih obzorij. Knjižnice s svojimi dejavnostmi:

  • spodbujajo socialno vključenost vseh prebivalcev in omogočajo multikulturnost;
  • podpirajo različne aktivnosti prebivalcev v lokalnem okolju in jih osveščajo o ciljih trajnostnega razvoja ter izobražujejo za dvig informacijske pismenosti;
  • povezujejo se z različnimi ustanovami in s tem širijo svoje storitve;
  • z digitalnimi storitvami članom omogočajo hitrejšo in enostavnejšo uporabo knjižničnih storitev…

Pestrost vsebin v knjižnicah omogoča raznolikost njihovih poslanstev, ki na široko odpirajo podlage za razvoj posameznika in ustvarjajo pogoje za njegovo tvorno vključevanje v družbo.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic, je ob tem povedala: “Slovenske splošne knjižnice so sodobne proaktivne  kulturne ustanove, ki se znajo hitro prilagajati potrebam posameznika in družbe. So ves čas v dialogu s svojim ožjim in širšim okoljem, delujejo vzajemno in vedno znova iščejo nove priložnosti in poti do uporabnikov. Knjižnice so zaupanja vreden svet v malem, zelo pomembne svet, saj živimo in delamo v času, ko je zaupanje vrednota, ki izginja, knjižnice pa se jo trudijo ohranjati.”

Teden splošnih knjižnic se bo pričel  v ponedeljek, 20.11.2023, z dnevom splošnih knjižnic v Centru Rog v Ljubljani. Na ta dan bodo podeljene nagrade Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte, ki na poseben in inovativen način zbližujejo knjige in bralce, ter nagrade za tiste knjižničarje, ki bralcem kvalitetno pripovedujejo o knjigah na portalu Dobreknjige.si.

Še niste člani naše knjižnice?
Izkoristite brezplačno letno članarino.

V počastitev dneva splošnih knjižnic vsem novim članom knjižnice podarjamo enoletno brezplačno članarino, ki jo lahko izkoristite v vseh naših enotah:

· v Knjižnici Šmarje pri Jelšah v ponedeljek, 20. 11. 2023,

· v Knjižnici Podčetrtek v ponedeljek, 20. 11. 2023,

· v Knjižnici Kozje v torek, 21. 11. 2023,

· v Knjižnici Bistrica ob Sotli v petek, 24. 11. 2023.

Brezplačni vpis velja le osebno v knjižnici.