Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nova sezona bralne značke za otroke različnih starostnih skupin

Nova bralna sezona v Knjižnici Šmarje pri Jelšah in njenih enotah prinaša številne zanimive bralne izzive za otroke različnih starostnih skupin. Bralne značke so odličen način spodbujanja branja med najmlajšimi in razvijanja bralnih navad vse do srednješolskih let.

Tudi letos smo za najmlajše in mlade člane naše knjižnice pripravili tri bralne začke: 

  • Bralni nahrbtnik za predšolske otroke, stare od 3 do 6 let,
  • Čuk in sova bereta za učence prve in druge triade, stare od  6 do 12 let ter
  • Branje za zabavo namenjeno učencem zadnje triade in srednješolcem, torej mladim od 12 do 18 let.

Bralni nahrbtnik

Pri bralni znački za predšolske otroke posebno pozornost namenjamo spodbujanju zanimanja za  branje v najzgodnejšem obdobju otrokovega razvoja. Raziskave kažejo, da je v tem obdobju razvoj možganov najaktivnejši, zato je vključevanje literature v vsakdanje življenje pomembno za razvoj abstraktnega mišljenja. Družinsko oz. skupno branje krepi vez med starši in otroki, hkrati pa spodbuja otrokovo domišljijo in razvija sposobnost koncentracije.

Čuk in sova bereta

Bralna značka Čuk in sova bereta je namenjena učencem prve in druge triade, priporočilni seznam je raznolik, vsakemu otroku pa ponuja njemu primerno čtivo, ne glede na njegove bralne sposobnosti. S pomočjo zanimivih knjig se spodbuja razvoj besednega zaklada, krepi bralna spretnost in vzgaja mlade bralce v odgovorne in empatične posameznike.

Branje za zabavo

Bralno značko Branje za zabavo namenjamo mladim od 12. do 18. leta starosti. S poudarkom na raznoliki literaturi jim branje predstavljamo kot vir zabave in osebnega razvoja. Mladim bralcem s pomočjo priporočilnega seznama omogočimo, da spoznajo različne žanre, razmišljajo kritično, razvijajo svoj okus in se soočajo s kompleksnejšimi temami. Branje v tej starosti lahko igra ključno vlogo pri oblikovanju identitete, razvijanju empatije in razumevanju sveta okoli sebe.

Vse  bralne značke v Knjižnici Šmarje pri Jelšah in njenih enotah so namenjene spodbujanju bralne kulture. Branje ne le bogati besedni zaklad, temveč tudi krepi vez med starši in otroki, spodbuja razvoj empatije ter oblikuje posameznike, ki so odprti za raznolikost in znanje. Zato je branje v vseh starostnih obdobjih ključno orodje za celostni razvoj posameznika.