Skip to content Skip to footer

Portret: Egon Kunej

Egon Kunej je bil glasbeni pedagog in zborovodja, ki je s svojo ustvarjalnostjo in delovanjem pustil velik pečat na razvoj glasbene dejavnosti na celjskem. Na šmarskega rojaka se spominjamo ob 27. obletnici njegove smrti.

Egon Kunej (1912-1996)

Rodil se je 2. avgusta 1912 v Šmarju pri Jelšah. Že v osnovni šoli se je srečeval z glasbo in se navdušil za igranje klavirja. Kasneje, na gimnaziju v Celju,  pa je obiskoval še pevski zbor ter se na celjski Glasbeni matici učil igranja violine in harmonike. Po maturi leta 1932 se je vpisal na Državni konservatorij v Ljubljano ter po štirih letih z odliko diplomiral na pedagoškem oddelku. Najprej se je zaposlil kot ravnatelj gimnazije v Šibeniku, kjer je začel s svojim ustvarjanjem na glasbenem področju. Tam je ustanovil mladinski mešani pevski zbor in glasbeno šolo ter prevzel vodenje šibeniškega društva Kolo. Javni nastopi društva, ki je združevalo zbor in orkester, so z zavzetim in strokovno usposobljenim vodjo kmalu doživeli uspeh. 

Vojna, med katero je odšel v partizane, je spremenila Kunejevo življenjsko pot. Na osvobojenih ozemljih, kjer je bil živahen kulturni utrip, je vodil partizanski zbor, s katerim je nastopal na mitingih, proslavah in drugih prireditvah, vse do osvoboditve. Po vojni se je vrnil v Slovenijo in se jeseni 1945 zaposlil na celjski gimnaziji, 1946 pa je postal ravnatelj celjske glasbene šole. 

Po osvoboditvi je Egon Kunej odločilno vplival na razvoj glasbene dejavnosti v Celju in okolici in takrat postal ena od osrednjih celjskih glasbenih osebnosti. Vodil je gimnazijski pevski zbor, koncertno poslovalnico in organiziral številne kulturne prireditve. Veliko truda pa je vlagal tudi v Mladinski pevski festival. Z Vrežetom in drugimi organizatorji festivala si je prizadeval, da bi dosegli cilje potrebne za njegovo uspešno izvedbo. Festivala, katerega pobudnik je bil Jurče Vreže, od leta 1946 ni bilo mogoče izvajati v Celju. V letu 1958 pa so celjske festivalske prireditve znova navdušile Celjane in mlade pevce iz vse Slovenije. Kot organizator, predavatelj in zborovodja je Egon Kunej pri razvoju festivala odigral pomembno vlogo. 

Velik uspeh pa je Egon Kunej dosegel tudi z vodenjem celjskega Komornega zbora med leti 1949 in 1977. Z zavzetim strokovnim delom je ustvaril odličen sestav, ki si je že leta 1951 pridobil svoje prvo odličje na republiškem tekmovanju v Ljubljani. Kunej je s Komornim zborom prejel številne diplome, priznanja in odličja, doma in po svetu. Leta 1974 ga je odlikoval tudi predsednik Tito z Redom dela z zlatim vencem. Umrl je 15. februarja 1996 v Celju.

 

Viri:

  1. Cvetko: Zborovodje. V Med Bočem in Bohorjem, 1984, str. 759-761; J. Germadnik: 100 let slovenskega glasbenega šolstva v Celju, 2008; Kunej, Egon. Biografsko geslo v spletnem Celjskozasavskem biografskem leksikonu.