Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kar dva mednarodna projekta hkrati

V našem zavodu izvajamo številne projekte vezane na lokalne in nacionalne razpise. S svojim delovanjem pa postajamo prepoznavni tudi v mednarodnem okolju in s projekti kot so Erasmus+ širimo mednarodna partnerstva in na tak način nabiramo nove izkušnje in znanja. S tem prispevamo tudi k rasti in razvoju naših storitev in uporabnikov vseh starostnih skupin, ki se prepletajo v naše dejavnosti vseživljenjskega učenja.

Trenutno izvjamo dva Erasmus+ projekta:

  • Zgodbe lepšajo življenje / Stories make Life Better
  • Varuhi dediščine / Guardians of Heritage

Zgodbe lepšajo življenje
Stories Make Life Better

… je naslov projekta Erasmus+, ki ga izvajamo s podporo EU. S projektom, ki smo ga v Knjižnici Šmarje pri Jelšah prijavili v odgovor na nove okoliščine pandemije Covida-19, naslavljamo starejše od 65 let, novih težav pa se lotevamo z mednarodnim sodelovanjem. Projekt povezuje partnerje iz Litve, Češke in Slovenije.

 

Projekt določa tri področja, na katerih se moramo opolnomočiti, da bomo kos izzivom prihodnosti. Kot prvo smo izpostavili nadgradnjo znanja uporabe digitalnih orodij, kot drugo pa okrepitev veščine psihosocialne podpore sebi in drugim. Predvsem pa želimo izpostaviti pomen pripovedovanja zgodb za ohranitev pozitivne življenjske naravnanosti in ustvarjalnosti ter prenos nesnovne dediščine. V projekt se poleg zaposlenih aktivno vključujejo tudi odrasli učeči se, udeleženci naših Univerz za tretje življenjsko obdobje. 

 
 


Medtem ko smo partnerske obiske v Litvo in na Češko opravili v letu 2021, se snidenja s partnerji
veselimo pri nas, in sicer po prvomajskih praznikih. Projekt bo med drugim prinesel tudi zbirko devetih litvanskih, čeških in slovenskih ljudskih pravljic, ter razstavo pripadajočih ilustracij. Ta bo na
ogled v vseh treh partnerskih državah. Projekt koordinira Irena Černelč.

Varuhi dediščine

Letos v Knjižnici Šmarje v sklopu programa Erasmus+ zaključujemo projekt Varuhi dediščine. Ker gre
za mednarodni projekt, smo partnerske organizacije poiskali v tujini.

Pri izbiri smo se na podlagi kulturno-zgodovinskih okoliščin obrnili na avstrijski Gradec in na tamkajšnji deželni arhiv. Kot drugo pa smo izbrali Bansko Štiavnico na Slovaškem, s katero nas povezuje kalvarija. Medtem ko smo študijski obisk nas Slovaško opravili v 2021, so nas ukrepi zajezitve širjenja Covida-19 omejili do te
mere, da bomo študijsko pot v avstrijski Gradec opravili letos.

Pri dobrih 9.000 evrih vrednem projektu gre predvsem za izmenjavo mednarodnih izkušenj za
zaposlene s področja domoznanstva, kulturne dediščine in vseživljenjskega učenja. Ti bodo v tujini
pridobljene veščine uporabili pri svojem delu, vsebine pa uspešneje širili med učeče se odrasle.
Projekt koordinira Vlasta Kramperšek Šuc.