Skip to content Skip to footer

Portret: Jurče Vreže, učitelj in zborovodja

Glasbeno nadarjen učenec postane zborovodja

Rodil se je 16. aprila 1906 na Bobovem pri Šmarju. Osnovno šolo je obiskoval v rojstnem kraju, gimnazijo in učiteljišče pa je nadaljeval v Mariboru. Šolanje mu je omogočil njegov stric, duhovnik in profesor verouka na državnem moškem učiteljišču v Mariboru, monsignor Janez Krstnik Vreže. Nudil mu je osnove glasbene izobrazbe, poleg tega pa je Jurče obiskoval šolo Glasbene matice, kjer je igral klavir in violino. Ker je bil izredno nadarjen učenec, je že v drugem letniku učiteljišča vodil šolski pevski zbor, pripravil spevoigro Kovačev študent in kasneje vodil šolski oktet. Pel je pri Pevskem zboru Glasbene matice in Mešanem pevskem zboru Maribor.

Po končanem učiteljišču se je zaposlil v Šoštanju, kjer je ustanovil mladinski pevski zbor Zvonček ter odrasle pevske zbore Ivan Cankar, Vzajemnost ter Šoštanjski oktet. Bil je soustanovitelj Društva pevovodij mladinskih zborov v Mariboru, katerega člani so si prizadevali za naprednost, strokovnost in umetniško prepričljivost zborovodij. S pripravljanjem seminarjev za zborovodje in okrožnih pevskih revij je društvo uspelo prvič po letu 1918 načrtno organizirati slovensko mladinsko zborovsko uveljavljanje. 

Pobudnik prvega mladinskega pevskega festivala v Celju

Po vojni se je Jurče Vreže zaposlil na eni od celjskih osnovnih šol in začel uresničevati načrte na področju zborovskega dela. Leta 1946 je kot pobudnik in soustanovitelj organiziral množično pevsko srečanje okrajnih mladinskih pevskih zborov, prvi Mladinski pevski festival v Celju, ki se je imenoval »Praznik mladinske pesmi«. Jurče Vreže je prevzel vlogo prvega dirigenta edinstvenega množičnega koncerta ter vodil 3000 mladih pevcev. Po letu 1960, ko je festival postal bienalnega in tekmovalnega značaja, so poleg slovenskih mladinskih zborov (tudi šmarski šolski pevski zbor) na festivalu sodelovali tudi jugoslovanski in številni tuji mladinski pevski zbori. 

Festival, ki ga glasbeni navdušenci ustvarjajo že od leta 1946, se je v svoji zgodovini potrdil kot manifestacija evropskega značaja, ki redno spremlja, vrednoti in spodbuja dosežke mladinskega zborovstva, s čimer pomembno vpliva na kvalitativno raven pevske kulture mladih. Letos se bo predstavil že 33. Mednarodni mladinski pevski festival. Jurče Vreže je v Celju vodil več pevskih zborov, med drugim tudi Celjsko pevsko društvo. Leta 1961 je začel zbirati mladinsko glasbeno literaturo, učbenike in priročnike za glasbeni pouk ter vse to združil v festivalsko knjižico. Več kot 20 let je bil vzoren tajnik učiteljskega pevskega društva Emil Adamič.

V pokoju je veliko časa preživel v Šmarju pri Jelšah. Umrl je 18. decembra 1987 v Celju. 

 

 

Viri:

Cvetko: Zborovodje. V Med Bočem in Bohorjem, 1984, 759-761.

Pogled v zgodovino Mednarodnega mladinskega pevskega festivala. V Mestni časopis, 2011, 5, 8.

Vreže, Jurče. https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/vreze-jurce.

Fotografije iz zasebne zbirke Nade Vreže in Osrednje knjižnice Celje.