Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bralne značke za otroke in mladino

Ali ste vedeli, da otroci iz družin, v katerih se bere, kažejo večje sposobnosti v pismenosti, dosegajo boljše rezultate na testih inteligence in so kasneje v življenju bolj srečni in uspešni?

V začetku decembra se je v naši knjižnici za mlade bralce začela nova sezona branja za bralno značko. V naši knjižnici so na voljo tri bralne značke za različne starostne skupine otrok: od predšolskih otrok do srednješolcev. Za vsako starostno skupino smo pripravili priporočilni seznam knjig, ki veljajo za kakovostno mladinsko literaturo. Naslove prebranih del pričakujemo do konca aprila 2023.

Najmlajšim, predšolskim bralcem, bodo starši ali skrbniki pomagali izbirati s seznama del iz Bralnega nahrbtnika, učenci prvega in drugega triletja bodo seznam priporočenih knjig našli na letaku Čuk in sova bereta, učenci zadnjega triletja in dijaki pa na letaku Branje za zabavo. Vsi, ki bodo naslove prebranih del vrnili v knjižnico, bodo tudi nagrajeni.

7 KORISTI BRANJA

  1. nadgrajuje splošno znanje
  2. boljše analitične sposobnosti razmišljanja
  3. več empatije 
  4. pripomore k boljšemu duševnemu zdravju
  5. zmanjšuje stres
  6. izboljšuje spomin
  7. izboljšuje fokus in koncentracijo
Bralna značka za predšolske otroke
Bralni nahrbtnik

Bralna značka Bralni nahrbtnik je namenjena predšolskim otrokom. S projektom želimo spodbuditi družinsko branje in obiskovanje knjižnice – v predšolsko bralno značko otroka vpišejo starši.

V naši knjižnici pripravljamo priporočilni seznam knjig, ki veljajo za kakovostno predšolsko literaturo. Za sodelovanje v bralni znački bralke in bralci izberejo tri knjigi s priporočilnega seznama in dve po lastnem izboru, seznam prebranih knjig pa oddajo v naši knjižnici.

Na prireditvi ob zaključku bralne značke otroci prejmejo knjigo in priznanje za opravljeno bralno značko.

Bralna značka za učence prve in druge triade osnovne šole
Čuk in sova bereta

Bralna značka Čuk in sova bereta je namenjena osnovnošolskim učencem od prvega do vključno šestega razreda. S projektom bralne značke spodbujamo zanimanje za branje in izboljšujemo bralne navade pri osnovnošolcih.

V naši knjižnici pripravljamo priporočilni seznam knjig, ki veljajo za kakovostno mladinsko literaturo. Za sodelovanje v bralni znački bralke in bralci izberejo dve knjigi s priporočilnega seznama in dve po lastnem izboru, seznam prebranih knjig pa oddajo v naši knjižnici.

Na prireditvi ob zaključku bralne značke prejmejo bralke in bralci priznanje in nagrado za opravljeno bralno značko.

Bralna značka za učence zadnje triade osnovne šole ter srednješolce
Branje za zabavo

Bralna značka Branje za zabavo je namenjena učencem od 7. razreda dalje in srednješolcem. S projektom bralne značke spodbujamo zanimanje za branje in dvigujemo bralno kulturo pri starejših osnovnošolcih in dijakih.

V naši knjižnici pripravljamo priporočilni seznam knjig, ki veljajo za kakovostno mladinsko literaturo. Za sodelovanje v bralni znački bralke in bralci izberejo dve knjigi s priporočilnega seznama in dve po lastnem izboru, seznam prebranih knjig pa oddajo v naši knjižnici.

Na prireditvi ob zaključku bralne značke prejmejo bralke in bralci priznanje in nagrado za opravljeno bralno značko.

Bolj kot berete, bolj se izpopolnjuje tudi vaš besednjak. Bolj kot se izpopolnjuje vaš besednjak, bolje lahko izražate svoja čustva in misli. Jezik je tako čudovito orodje – vsebuje številne fantastične besede, s katerimi se lahko izražamo.

Ljudje, ki so sposobni spretno uporabljati jezik s širokim spektrom besed, so pri drugih vedno burili domišljijo in poželi občudovanje ter spoštovanje.

Vse to in še mnogo razlogov je, zakaj je dobro brati. Z malo truda pa si lahko prislužite tudi lepo nagrado.

Berite z nami in odkrivajte nove svetove. Sodelujte v bralni znački za otroke in mladostnike.