Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Evropska sredstva za kino eksperiment Prek video iger v kino

Poleti smo v šmarski knjižnici pristopili k pridobivanju evropskih sredstev za promocijo kina in bili uspešni. Kot del večje evropske zgodbe bomo septembra začeli z eksperimentom Prek video iger v kino.

S projektom naj bi v kino privabili več mladih.

Projekt Knjižnice Šmarje pri Jelšah je del večjega evropskega projekta Cinnovate, pri katerem sodeluje slovenska Art kino mreža (AKMS), ki je ponudila možnost financiranja dotacij v vrednosti 2500 evrov za raziskovanje in poskuse na posameznih stebrih projekta, ki jih lahko izkoristijo člani AKMS. Šmarska knjižnica bo tako prejela 2500 evrov za eksperiment oz. izvedbo aktivnosti na področju video igranja in virtualne resničnosti v kinu (Gaming and VR in cinemas).

Naša raziskava in poskus bosta osredotočena k vzbujanju zanimanja za kino pri mladi publiki s pomočjo videoiger. Mladim, ki veliko svojega prostega časa namenjajo igranju videoiger, bomo omogočili posebno izkušnjo igranja in tekmovanja na velikem platnu našega kina. Organizirali bomo sklop dogodkov za druženje in igro, v njim priljubljenih igrah pa se bodo lahko pomerili tudi na posebnem tekmovanju, ki bo del našega eksperimenta. S tem želimo preizkusiti, ali lahko mlade posredno pritegnemo v kino z vsebinami, ki niso nujno vezane na kinematografsko dejavnost. Aktivnosti se bodo začele odvijati jeseni, vse informacije pa bodo objavljene na naši spletni strani.