Skip to content Skip to footer

Vlasta Kramperšek Šuc

Koordinator in organizator kulturnih programov s področja muzejske in turistične dejavnosti VII/2

Brief info

Spletna stran:

http://www.sje.sik.si/Muzej__baroka_smarje/
http://www.muzejbaroka.si