Skip to content Skip to footer

Roman Turk

samostojni knjižničarski referent (V)

E-mail: roman@kspj.si
Phone: 03 81 71 553
Brief info

Nabava in obdelava knjižničnega gradiva.