Skip to content Skip to footer
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Univerza za tretje življenjsko obdobje

 

Vam je upokojitev prinesla več prostih trenutkov in želite uresničiti želje in interese, za katere doslej niste imeli časa?

Želite del svoje energije nameniti umski in telesni aktivnosti ter preživeti delček časa ustvarjalno v kulturnem in prijetnem druženju?

Potem vas vabimo, da se pridružite Univerzi za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) v Knjižnici Šmarje pri Jelšah!

Začetki naših UTŽO

  • Univerzo za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) smo v naši knjižnici ustanovili 20. novembra 2009 – na dan slovenskih splošnih knjižnic.
  • Ob slovenskem kulturnem prazniku leta 2011 smo ustanovili UTŽO tudi v enoti naše knjižnice v Kozjem, z oktobrom 2019 pa tudi v enoti knjižnice Bistrica ob Sotli.

Namen

Namen šmarske in vseh ostalih univerz po Sloveniji je izobraževanje za osebnostno rast in organiziranje kvalitetnejšega preživljanja prostega časa. Naši člani se srečujejo enkrat tedensko na različnih tematskih predavanjih in delavnicah. Svoje znanje pa poglabljajo v številnih krožkih in tečajih …

UTŽO ŠMARJE PRI JELŠAH

UTŽO KOZJE

Kmalu po začetku delovanja UTŽO v Šmarju pri Jelšah je strani starejših občanov Kozjega prišla pobuda po ustanovitvi UTŽO v Kozjem, kajti Šmarje jim je preveč oddaljeno. Pobudi smo prisluhnili in ob kulturnem prazniku leta 2012 izvedli uvodno srečanje kozjanske UTŽO. Vse od takrat naprej omogočamo starejšim druženje in pridobivanje novega znanja blizu doma. Člani se zbirajo na četrtkovih srečanjih in občasnih ekskurzijah. 

Blockquote

Univerze za tretje življenjsko obdobje se združujemo v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. V Sloveniji deluje 47 univerz za tretje življenjsko obdobje. Te sežejo tudi v manjše kraje in tako bistveno zmanjšujejo neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja. Naše geslo se glasi:

ČLOVEK ŽIVI, DOKLER SE UČI!

Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 20

3240 Šmarje pri Jelšah

03 81 71 554

Knjižnica Šmarje pri Jelšah © 2021. Vse pravice pridržane.